GŁÓWNY CMENTARZ W TURSKU.

Drugi, nowszy cmentarz grzebalny w Tursku został utworzony w 1925 roku, po południowo - wschodniej stronie terenu przykościelnego, w miejscu lasu widocznego tam jeszcze na pruskiej mapie topograficznej z 1887 i 1911 roku. Cmentarz ten zajmuje około 0,57 ha i rozplanowany jest na rzucie pięcioboku zbliżonego do czworoboku wydłużonego z zachodu na wschód,z bramą od zachodu,nieopodal której znajduje się murowana kostnica - kaplica przedpogrzebowa, nakryta dachem czterospadowym. Cmentarz jest o układzie geometrycznym, podzielony zasadniczo na cztery kwatery, z wysokim krzyżem ustawionym na skrzyżowaniu alejek.

nowycmentarz (1) (80 kB)

Według wykazu sporządzonego w 1999 roku najstarszy nagrobek znajdował się w miejscu pochówku zmarłego w 1927 roku Michała Mączki. Natomiast z 1928 roku był nagrobek Michała Trzebniaka, a z 1932 roku metalowy, ażurowy krzyż nagrobny na mogile Ignacego Laufera. Według miejscowej tradycji pierwszą osobą pochowaną na tym cmentarzu był Królak. Pierwotnie teren cmentarza sięgał od strony zachodniej obecnego budynku kostnicy i później został wydłużony w kierunku zachodnim. Na terenie Turska istniały także miejsca pochówku zmarłych na cholerę. Zmarłych w 1831 roku pochowano w lasku ku Jedlcowi, gdzie do niedawna stał krzyż. Trudno jednoznacznie zlokalizować to miejsce.  /Źródło: "Tursko i okolice" - St. Małyszko/

nowycmentarz (1) (80 kB)

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.