KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W TURSKU.

   
 • 1600 r. - pożar kościoła.
 • 1600 r. - 1701 r. nie ma proboszcza.
 • 1701 r. - przybywa ks. Wojciech Lidnarski, wystawia kościół i pisze kronikę, źródło obecnych wiadomości.
 • 1704 r. - Szwedzi napadając na Tursko zagłodzili na śmierć 60 osób.
 • 1710 r. - Tursko opanowała zaraza szerząc spustoszenie.
 • 1764 r. - w dniu 9 czerwca Cudownie przybywa Obraz - rozpoczyna się ruch pątniczy.
 • 1777 r. - przybyła uroczyście pielgrzymka z Pyzdr przynosząc srebrne wotum dla Matki Bożej.
 • 1785 r. - ofiarowano dla kościoła dwa dzwony.
 • 1786 r. - w dniu 28 września niezwykle uroczyście przeniesiono Cudowny Obraz do nowej Świątyni.
 • 1793 r. - przybył na dzień swego patrona bp Michał Kosmowski, wybierzmował 1532 osoby i poświęcił 4 dzwony.
 • 1802 r.- w dniu 3 października odbyła się konsekracja kościoła, której dokonał bp Michał Kosmowski.
 • 1828 r. - położono dębową podłogę w nawach bocznych.
 • 1830 r. - z Ostrowa ofiarowano nową metalową sukienkę na obraz Matki Bożej - zaginęła.
 • 1846 r. - przybywa wielka uroczysta pielgrzymka z Pleszewa pod przewodnictwem ks. Tomasza Ba-sińskiego.
 • 1848 r. - dnia 5 lutego dokonano kradzieży w Kościele na sumę l .000 talarów wartości /3 monstrancje, 2 puszki i różne srebra/.
 • 1851 r. - dnia 24 września wizytował kościół arcbp. Leon Przyłuski.
 • 1858 r. - kościół wybielono, naprawiono mur wokół kościoła i Ogrójec.
 • 1864 r. - we wigilię Zielonych Świąt uroczyście obchodzono Cudowne przybycie Obrazu.
 • 1867 r. - odprawiono 8 dniową misję w Tursku, rozdając ok. 1000 Komunii św.
 • 1867 r. - w dniach 26 - 28 maja pielgrzymował arcbp. Mieczysław Ledóchowski.
 • 1871 r. - ponownie pielgrzymował arcbp. Ledóchowski.
 • 1881 r. - w dniach 27 i 28 września odprawiono nabożeństwo jubileuszowe.
 • 1883 r. - w 200 rocznicę zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem wmurowano w ścianę Ogrójca tablicę pamiątkową.
 • 1920 r. - w grudniu złodzieje zrabowali kościół, uszkodzili rozdzierając obraz Zwiastowania, ukradli wota, złoty kielich, połamali monstrancję - porzucili, nie była złota.
 • 1920 r. - napad rabunkowy na plebanię.
 • 1921 r. - pielgrzymuje - bardzo uroczyście przyjmowany J. Em. kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski.
 • 1933 r. - ks. Kupczyk buduje nową plebanię i ma zadanie przygotować koronację Cudownego Obrazu.
 • 1939 r. - wybucha II wojna światowa, ks. proboszcz Franciszek Jędrzejewski zostaje uwięziony i zamęczony w Dachau. Kościół zostaje zamknięty dla wiernych. Członkom Armii Krajowej udało się wynieść Cudowny Obraz. Zabezpieczono go pieczołowicie. Przechowano w specjalnej skrzyni metalowej zalutowanej i zasmołowanej.
 • 1945 r. - odzyskanie wolności i I Odpust powojenny z Cudownym Obrazem.
 • 1965 r. - Parafię obejmuje ks. Czesław Kurzawski. Dokonuje wielkiego remontu kościoła i doprowadza do Koronacji Cudownego Obrazu, którą przeprowadził 1.09.1968 r. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński w asyście 16 biskupów, na tę uroczystość przybyła delegacja KUL. Osób duchownych było ok. 250 a pielgrzymów ok. 30 tyś.
 • 1979 r. - uroczyście witano Peregrynującą po Polsce Kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 • 1985 r. - ks. bp Jan Michalski poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Turskiej, malowaną na płótnie przez Bronisławę i Annę Fedorcio.

 • 1986 r. - z udziałem J. Em. ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego w dniu 28 września przy pięknej słonecznej, jesiennej pogodzie obchodzono 200 rocznicę intronizacji Cudownego Obrazu w obecnym kościele. Ksiądz Prymas odprawił mszę św. i procesję Eucharystyczna, wygłosił kazanie, poświęcił tablicę pamiątkową, spotkał się z zespołem folklorystycznym z Turska i przybyłymi kapłanami.
 • 1986 r. - z pielgrzymką przybywają katechetki z całej diecezji.
 • 1987 r. - ks. bp Jan Michalski inauguruje w Tursku podczas Odpustu ogłoszony przez Jana Pawła II Rok Maryjny w świecie.
 • 1988 r.- dla upamiętnienia 20 rocznicy koronacji i Roku Maryjnego ks. bp Jan Czerniak poświęca tablicę marmurową.
 • 1988 r. - w listopadzie tego roku do Turska przybywa superior klasztoru OO. Benedyktynów z Mariazell.
 • 1989 r. - uroczystościom odpustowym przewodniczy nowy sufragan gnieźnieński bp Bogdan Wojtuś. W czerwcu tego roku Ksiądz Proboszcz / śp. ks. Jerzy Kunkel / udaje się z pielgrzymką do Mariazell, przywozi kopię Figurki Matki Bożej "Magnae Mater Austrie". 5 sierpnia po raz siódmy zatrzymuje się Piesza Pielgrzymka Gnieźnieńska na Jasną Górę. Na spotkanie 3. 500 grupy pielgrzymów przybywa ks. bp Jan Michalski, przewodniczy koncelebrowanej mszy św. i wygłasza patriotyczne kazanie, entuzjastycznie odbierane. Jak co roku parafianie posilają pielgrzymów obiadem.
 • 1.IX.2008 r. - 40 ROCZNICA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ TURSKIEJ.

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.