CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ TURSKIEJ.

   Cudowny Obraz, który spoczął na ławicy piachu w zagajniku Turskim pochodzi z wiejskiej chaty Jana Biadały mieszkańca pobliskiej wsi Lenartowice. Skąd Biadała miał te wyjątkowe obrazki dla nas pozostanie tajemnicą. Czy kupił je gdzieś u odpustowego kramarza czy nabył je w dalekich stronach, kto to wie?!

Cudowny Obraz Matki Boskiej Turskiej

   Zwyczajem pobożnych rodzin umieścił w swo­jej izbie deseczkę z nalepionymi obrazkami przedsta­wiającymi z lewej strony Matkę Bożą, z prawej św. Mi­chała Archanioła a w środku jeden pasek z wizerunka­mi św. dziewic męczennic Barbary i Katarzyny. Dese­czka o wymiarach 920 mm x 570 mm jest usytuowana w drewnianej oszklonej gablocie z 1767 r. o wymiarach 105 cm x 76 cm. Obrazki nakryte są srebrną blachą z ornamentem geometrycznym w kształcie szachowni­cy. Wizerunki Świętych nakryte srebrnymi i pozłacany­mi sukienkami posiadają otwory dla ukazania twarzy. Obrazki wykonane są techniką drzeworytniczą i są rę­cznie pokolorowane w tonacji brązowej. Obrazek Matki Bożej jest niewielki. Jego wysokość wynosi zaledwie 37 cm. Wokół ukoronowanej głowy aureola na tle brą­zowo ognistym. Madonna dzierży w prawej ręce berło, lewą zaś podtrzymuje Dziecię Jezus, zwrócone twarzą do Matki. Z za głowy Matki spływa welon z kwiatami rozchodząc się w dwie strony. Górna część Obrazka wykończona jest udrapowaną kotarą w kształcie balda­chimu. Wyobrażenie Matki Zbawiciela nosi podpis w języku niemieckim - stylem gotyckim: „Starodawny łaskami słynący obraz błogosławionej Matki Bożej z Mariazell". Tak więc, obrazek Matki Bożej przedsta­wia figurkę Maryi otoczoną kultem w sławnym alpej­skim Sanktuarium w Mariazell. Rzeźbiarz, który wyko­nał drzeworyt statuy oglądał ją w bogatej sukience i tak ją przedstawił.

drzeworyty (5) (475 kB)

   Postać Madonny z Dzieciątkiem na drzeworycie ukazana jest w pozycji stojącej, tymczasem autentycz­na figurka to Matka siedząca z Jezusem siedzącym na Jej prawym kolanie. Dziecko trzyma owoc jabłoni, a Matka lewą ręką wskazuje na Syna. Tej pozycji nie widział rzeźbiarz, ponieważ oglądał ją ozdobioną. Dlatego drzeworyt Matki Boskiej Turskiej nie jest ko­pią Magnae Matris Austriae, ale Jej swoistym przedsta­wieniem. Postacie św. Dziewic i Męczennic: Barbary i Ka­tarzyny wyłaniają się z kwiatowych kielichów. Kolory­stycznie utrzymane są także w tonacji brązowej. Drze­woryt z wyobrażeniem św. Michała Archanioła wiel­kością zbliżony jest do obrazka Bogarodzicy. Również w tonacji brązu. Sw. Michał w postawie szermierza z mieczem i tarczą w dłoniach depcze smoka - szatana spadającego w ogień piekielny. Ten zestaw obrazków wiszący w wiejskiej chacie wybrał Bóg na narzędzie swej łaski. Omodlony przez wiejską rodzinę został zabrany dla Wielkiej Bożej Ro­dziny, aby Lud Boży miał znak Bożego działania. Znak został dany, ale czy odczytany?

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.