KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU MATKI

BOSKIEJ TURSKIEJ.

1.IX.1968 R.

W latach 30. XX wieku pojawiły się plany koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Turskiej. Według Stefana Wojcieszaka przygotowania przygotowania do tych uroczystości nakazała Władza Duchowna i według pierwszych zamierzeń miały one się odbyć w Zielone Świątki w 1935 roku. Zapewne dlatego też by w chwili koronacji cudownego obrazu wszyscy katolicy naszej ojczyzny wiedzieli, że Tursko jest od dwóch prawie wieków dla szerokich mas okolicznego ludu "istonem centrum świata" i niewątpliwie nadal niem pozostanie ukazała się drukiem w 1934 roku książka Stefana Wojcieszaka "Tursko wiejska Częstochowa Wielkopolski".

archkoronacji (1) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

W styczniu 1967 roku nowym proboszczem w Tursku został ksiądz Czesław Kurzawski. Przybył on tu z Pleszewa. Według księdza Juliana Badzińskiego: Władza Duchowna posłała go do Turska, polecając mu przygotowanie parafii i świątyni do uroczystej koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej. Na przygotowanie tej uroczystości miał prawie półtora roku czasu. Bez zwłoki zabiera się do pracy z całą gorliwością. Z pomocą księdzu Kurzawskiemu już w 1967 roku przybyły do Turska Siostry Nazaretanki z Kalisza i zamieszkały w tzw. Domu Parafialnym wzniesionym w 1960 roku. Także w 1967 roku rozpoczęto prace malarskie we wnętrzu świątyni. Zatrudniono przy nich artystę malarza Stefana Derbicha z Poznania. Z kolei prace pozłotnicze prowadził w Tursku Sikorski z Gniezna.

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

11 grudnia 1967 roku - w obecności biskupa Jana Czerniaka, kanclerza Kurii Metropolitalnej księdza Edmunda Palewodzińskiego, dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie księdza Władysława Zientarskiego, proboszcza księdza Czesława Kurzawskiego, dziekana pleszewskiego Aleksandra Szymańskiego oraz proboszcza parafii pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Pleszewie księdza Juliana Badzińskiego - dokonano szczegółowych jego oględzin i spisano "Protokół z oględzin cudami słynącego obrazu Matki Boskiej w Tursku". Jeszcze tego samego dnia przewieziono go do Gniezna, a dwa dni później w tamtejszym pałacu prymasowskim dokonano ponownych oględzin w obecności prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W styczniu 1968 roku postanowiono przeprowadzić konserwację obrazu i sporządzenie drzeworytniczej kopii wizerunku Matki Boskiej Turskiej. Konserwację łaskami słynącego obrazu ukończono w końcu maja 1968 r. i po przywiezieniu z Torunia w uroczystej procesji przeniesiono go 1 czerwca z miejsca gdzie stał niegdyś drewniany kościół do murowanej świątyni.

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

Powołano także specjalny komitet roboczy komisji koronacyjnej. Komitet ten energicznie działał już od lutego 1968 roku, a w końcu kwietnia podzielono zakres prac między jego poszczególnych członków. Podjęto decyzję, że ołtarz koronacyjny zostanie ustawiony na tle tzw. Ogrójca oraz fasady turskiej świątyni, na terenie rozległego placu po zachodniej stronie kościoła. W związku z tym nastąpiła konieczność wycięcia tam zbędnych drzew oraz wytyczenia drugiej drogi. Wystrojem kościoła na uroczystości koronacyjne zajęły się Siostry Służebniczki z Pleszewa.

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

Uroczystości związane z koronacją cudownego obrazu w Tursku odbyły się w dniach 31 sierpnia - 1 września 1968 r. Na koronację w dniu 1 września przybył prymas Polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyński oraz 15 księży biskupów, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, około 250 księży, wiele sióstr zakonnych oraz około 40 000 - 50 000 wiernych. Warto wspomnieć, że w 1968 roku założono specjalną "Złotą Księgę Pielgrzymów do Matki Boskiej Łaskawej w Tursku", w której zamieszczano wpisy aż do 1988 roku. /Źródło: "Tursko i okolice" - St. Małyszko/

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

archkoronacji (2) (63 kB)

Copyright © Sanktuarium Maryjne Tursko / Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone.